Privacy en AVG

In mei 2018 is een nieuwe wet Algemene Verorderning Gegevensbescherming van kracht gegaan. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

AVG

Aansluitend bij deze wet is Osteopathie Centrum Westervoort bezig met het opstellen van een privacyreglement. Hierin wordt vermeld welke rechten u heeft omtrent uw gegevens, wat er wordt vastgelegd en op welke wijze deze gegevens worden beschermd. Meer daarover kunt u binnenkort lezen op deze site en aantreffen in de praktijk zelf. Mocht u tussentijds al vragen hebben hierover, of over de gegevens die van u geregistreerd zijn dan kunt u daarvoor terecht bij uw behandelaar.Privacy

Het behandelen van u als cliënt is alleen mogelijk wanneer er een zo compleet mogelijk beeld is van uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Voor een goede voortgang van de behandeling worden er per behandelsessie gegevens geregistreerd. Al deze gegevens worden onder strikte geheimhouding vastgelegd en nooit zonder uw toestemming aan derden beschikbaar gesteld. In 2018 is er in deze praktijk gestart met een nieuw registratiepakket. Hierin worden persoonsgegevens, medische gegevens en behandelingen geregistreerd en via dit programma vindt communicatie en facturatie plaats. Dit nieuw in gebruik genomen pakket moet enkele belangrijke zaken omtrent uw privacy en de gegevensverwerking beschermen, en voldoet volledig aan de hiervoor opgestelde privacy-eisen vanuit de wetgeving. Zo is er een uitgebreide toegangscontrole en authenticatie methodiek en staat alle data in een ISO gecertificeerde omgeving opgeslagen. Kortom alle gegevens staan in een beveiligde digitale kluis en bevinden zich nergens fysiek in de praktijk, in een kast of dergelijke.